วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

[ ROS ] variable type

Primitive Type

Serialization

C++

Python

bool (1)

unsigned 8-bit int

uint8_t (2)

bool

int8

signed 8-bit int

int8_t

int

uint8

unsigned 8-bit int

uint8_t

int (3)

int16

signed 16-bit int

int16_t

int

uint16

unsigned 16-bit int

uint16_t

int

int32

signed 32-bit int

int32_t

int

uint32

unsigned 32-bit int

uint32_t

int

int64

signed 64-bit int

int64_t

long

uint64

unsigned 64-bit int

uint64_t

long

float32

32-bit IEEE float

float

float

float64

64-bit IEEE float

double

float

string

ascii string (4)

std::string

string

time

secs/nsecs signed 32-bit ints

ros::Time

rospy.Time

duration

secs/nsecs signed 32-bit ints

ros::Duration

rospy.Durationref: ros

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...