วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

gtest-1.4.0 uninstall log

dsin@dsin-laptop:/mnt/disk/AIT/Thesis/cpp_library/gtest-1.4.0 $ sudo make uninstall
[sudo] password for dsin:
rm -f '/usr/local/bin/gtest-config'
/bin/bash ./libtool --mode=uninstall rm -f '/usr/local/lib/libgtest.la'
rm -f /usr/local/lib/libgtest.la /usr/local/lib/libgtest.so.0.0.0 /usr/local/lib/libgtest.so.0 /usr/local/lib/libgtest.so /usr/local/lib/libgtest.a
/bin/bash ./libtool --mode=uninstall rm -f '/usr/local/lib/libgtest_main.la'
rm -f /usr/local/lib/libgtest_main.la /usr/local/lib/libgtest_main.so.0.0.0 /usr/local/lib/libgtest_main.so.0 /usr/local/lib/libgtest_main.so /usr/local/lib/libgtest_main.a
rm -f '/usr/local/share/aclocal/gtest.m4'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-death-test.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-message.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-param-test.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest_pred_impl.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest_prod.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-spi.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-test-part.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/gtest-typed-test.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-death-test-internal.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-filepath.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-internal.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-linked_ptr.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-param-util.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-port.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-string.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-tuple.h'
rm -f '/usr/local/include/gtest/internal/gtest-type-util.h'

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...