วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

proxy บน ubuntu

- ถ้าต้องการ apt-get โดยใช้ proxy

ให้แก้ ~/.bashrc
export http_proxy=http://proxy.xxx.xx.xx:3128
export ftp_proxy=http://proxy.xxx.xx.xx:3128
export https_proxy=http://proxy.xxx.xx.xx:3128

แล้ว
$ source ~/.bashrc


- ถ้าต้องการให้ snaptic ใช้ proxy
System > Preperences > Network Proxy

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...