วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

how to create SVN respository


/home/sdm1$ mkdir mysvn
/home/sdm1$ cd mysvn


อย่างอันนี้ สร้าง respository ชื่อว่า rock_factory

/home/sdm1/mysvn$ svnadmin create rock_factory 
/home/sdm1/mysvn$ cd rock_factory
/home/sdm1/mysvn/rock_factory$ ls
conf dav db format hooks locks README.txt


ลอง checkout สิ
$ svn co svn+ssh://unixUsername@web13.xx.xxx.xx.xx/home/sdm1/mysvn/rock_factory


เหมือนว่า ถ้าใช้ ssh มันจะยึดเอา unixUsername เป็นคน submit เลยแหละ

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...