วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

connect to mysql using mysql front

Connect
fill in hostname, username, password, database name

create table


NOTE : It's not necessary to pay attention to
default ''
or default NULL
, if you use GUI.

If you use
show create table customer
, it will automatically generate that for you.

import data from file ( .txt or .csv )
If you are using windows, the line must be terminated with \r\n.

Normally, we ignore the first line, that is the description of the field.
For example,
part.txt
"partNum","partDesc","onhand","warehouse"
"AITAV13","Blade",40,"A"
"AITAX12","Iron",104,"A"
"AITAX44","Tray",33,"B"
"AITAZ52","Dartboard",20,"B"
"AITBH22","Cornpopper",95,"B"
"AITVS23","Mixer",30,"C's"


NOTE : From the first line, "partNum","partDesc","onhand","warehouse" <--- this is col name ปล. สำหรับคนที่ยังไม่มี ดาวน์โหลด MySQL-Front 1.22 ( free version ) ที่นี่ ->


หรือ version 2.1 ( เอามาจาก pinkkeyhost )

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...