วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

design database zodb architype in Plone using ArgoUML

Installation

ArgoUML

1. download ArgoUML from tigris
2.
$ java -jar [ArgoUML path]/argouml.jar

ArchGenXML

1. download from plone.org > product > development tools > ArgoGenXML

Get ArchGenXML for all platforms (579KB)
Python Egg

2.
$ ln -s ~/src/ArchGenXML/ArchGenXML.py ~/bin/ArchGenXML
$ rehash
$ ArchGenXML --version


How to use ArgoUML

สร้าง class+attribute

สร้าง relation
สามารถเข้าไปแก้ได้โดย double click เบอร์ 3 เข้าไป
ใส่ชื่อ และ ความสัมพันธ์ได้

ถ้า จะ เซฟ โปรเจค File > save project as ..
ถ้า จะ export xmi, File > export XMI ..

How to use ArchgenXML

$ ArchGenXML ~/[filename].xmi ~/demo/Product/tt
$ cd demo
$ bin/runzope


http://localhost:8080/tt

site setup > add remove product
ติ๊ก tt 0.1 build 1

add to


ref : plone

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...