วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

eclipse install

1. download Eclipse IDE for Java EE Developers (162 MB) from eclipse.org
2. extract to the directory
$ tar xvzf Desktop/eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz

3. run eclipse
4. done


ถ้า eclipse crash บ่อย เพิ่ม memory ให้มันซะ
~/eclipse/eclipse -vmargs -XX:MaxPermSize=128m -Xmx512m -Xms128m

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...