วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

phpunit test installation

install pear first

windows
php5/go pear.bat
install on local copy

It will be installed on the php5 folder

ubuntu linux
$ apt-get install php-pear

install phpunit

วิธีลงทำตามนี้
pear channel-discover pear.phpunit.de
pear install phpunit/PHPUnit

ตัวอย่างโค้ด MyPhpClassTest.php
Note : MyPhpClass.php คือ คลาสที่เราต้องการจะเทส
<?
require_once '../MyPhpClass.php';
require_once '/usr/share/php/PHPUnit/Framework/TestCase.php';

class MyPhpClassTest extends PHPUnit_Framework_TestCase{
private $myPhpClass = null;

protected function setUp(){
$this->myPhpClass = new MyPhpClass();
}

protected function tearDown(){
$this->myPhpClass = null;
}

public function testGetUserRank(){
$this->assertEquals(date('Y-m-d'), $this->myPhpClass->getDate());
}
}
?>


วิธีรันเทส
$ phpunit MyPhpClassTest.php


install phing

ลงตามนี้
$ pear channel-discover pear.phing.info
$ pear install phing/phing

สร้างไฟล์ build.xml เพื่อบอกว่าจะรัน unit test อะไร
$ phing build.xml

มันจะเทสทีละหลายๆ unittest ได้เลยล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...