วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Software Process

- The waterfall model
- Incremental Process model deliver in each increment
- Evolutionary Process model ( Iterative ) พัฒนาหลายๆรอบ เพิ่ม feature, ส่ง prototype ก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อ
-- spiral model
-- concurrent model
- Specialize Process model
-- component-based development
-- formal methods
-- Aspect-Oriented Software Development

นิยาม crosscut ว่าจะให้ aspect นี้รันเมื่อไหร่ เช่น เมื่อมีการเรียกเมดธอดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า set และเมื่อออปเจกไหนเรียกเมดธอด set ดังกล่าว โค้ด advice ก็จะรัน ทำการล๊อกว่าออปเจกนี้ถูกเซตค่าจากอะไรเป็นอะไรเป็นต้น

Rational Unified Process model ( RUP )

1. Use case-driven ( Visual Modeling using UML )
UML,
Business Use case Diagram, Use case Diagram, Activity Diagram, Class diagram, Interaction Diagrams ได้แก่ Sequence diagram และ Collaboration diagram
2. Incremental and Iterative development
3. Architecture-centric

4 phases
1. Inception - Objective
2. Elaboration - Architecture
-- Logical view
แบ่งเป็นส่วนหรือระบบย่อยอย่างไร
-- Process view ความสัมพันธ์แบบ Dependency ระหว่าง Subsystems ด้วย Component Diagram
-- Deployment : view Process หรือ Thread ใดทำงานที่อุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการ (Server) หรือ Client เครื่องใด
-- Use case view : มุมมองการใช้งานของผู้ใช้
3. Constuction
4. Transition - Product release

OpenUP
- Collaborate to align interests and share understanding
Individuals and interactions over process and tools
- Balance competing priorities to maximize stakeholder value
Customer collaboration over contract negotiation
- Focus on the architecture early to minimize risks and organize development
Working software over comprehensive documentation
- Evolve to continuously obtain feedback and improve
Responding to change over following a planref : agilemanifesto, classes471, narisa, blognone, eclipse

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...