ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธี ยื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภงด 91 ทางเวปไซท์ ( จ่าย ภงด 91 ออนไลน์ )

ใครที่เสียภาษีบ้าง

คนโสดเงินเดือน 16,585 บาท จึงเริ่ม เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( เงินเดือนอัตรานี้หมายถึง พนักงานที่ไม่มีรายการ ลดหย่อน ใด ๆ นอกเหนือจากประกันสังคม )

ใครที่ต้อง ยื่น ภาษี บ้าง

ถ้าเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ หากเข้าตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คนโสดมีเงินได้ทั้งปีเกิน 50,000 บาท
- มีคู่สมรส มีเงินได้ทั้งปีไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาในการยื่นภาษี

1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี


การ ชำระ ภาษี ผ่าน ทาง อินเตอร์เน็ต

1. เข้าไปที่ http://rdserver.rd.go.th

register จ่ายภาษี ออนไลน์


ถ้าได้เงินเดือนจากบริษัท อย่างเดียว ให้ยื่นแบบ ภงด.91
แต่ถ้านอกเหนือจากงานประจำ ยังมีรายได้จากทางอื่นอีก ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด.90

2. พอกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้า login

หมายเลขผู้ใช คือ เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษร


หน้า login ของการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลงทะเบียน

ถ้ายังไม่ได้กดลงทะเบียนให้กด ลงทะเบียน มันจะไปยังหน้านี่หน้าลงทะเบียน เลือก บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย น้ะจ้

ทำตามขั้นตอนลงทะเบียนจนจบ
ถ้าเราสัญชาติไทย พอลงทะเบียนเสร็จจะได้ ภาพพิมพ์ แบบ ภ.อ.01 มาด้วย

ที่ควรจะใส่ใจจำให้ได้ ตอนลงทะเบียน ก็คือ คำถามกันลืม แล้วก็คำตอบ ถ้าจำไม่ได้ก็หาอะไรจดไว้ดีๆนะ

เพราะว่า ถ้าเกิดจะต้องยื่น(ในปีหน้า) แล้วจำรหัสผ่านไม่ได้ ที่หน้าล๊อกอิน มันมีให้กด ลืมรหัสผ่าน

มันจะให้เลือก คำถาม ด้วย ถ้าจำไม่ได้ว่าเลือกคำถามไหนไปก็จบกัน
ลืมรหัสผ่าน จ่ายภาษี online
หน้า ลืมรหัสผ่าน เผื่อเข้ามาปีหน้า จะได้ไม่เอ๋อ น้ะจ้

3. เสร็จเรียบร้อยให้ไปล็อกอิน ด้วยรหัส บัตรประชาชน และ password ที่สมัครไว้

พอล๊อกอินไปแล้วกด ภงด. 91 แล้วจะมาที่หน้านี้ (ตัวอย่างนี้ เราจะจ่าย ภงด 91 กันนะจ๊ะ ถ้าต้องจ่าย ภงด.90 ก็กด ของ 90 นะ)

ก็ติ๊กสถานะผู้มีเงินได้ไป

ถ้า สถานะ สมรส ก็กรอกด้านขวาด้วย
โสดกับหม้ายไม่ต้อง

ให้เลือกวิธีบันทึกแบบ : ตามรูปแบบ ภ.ง.ด.91
จ่ายภาษี ออนไลน์ online
ให้เลือกวิธีบันทึกแบบ ตามรูปแบบ ภงด 91 นะ

4. ตอบตกลง ก็จะมาหน้านี้แล้ว
หน้าจอยุ่บยั่บ ไม่ต้องตกใจน้ะจ้ะ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91)
ตรงกรอบสีๆ 4 กรอบที่เราตีกรอบไว้ ถ้ามองไม่เห็นก็คลิกที่รูปซะ มันจะได้เป็นรูปใหญ่ ( ได้แก่ เงินได้, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย, กองทุนเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม ) ให้กรอกตาม หนังสือรับรองการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ที่บริษัทแจกมาให้ (รูปล่างมีตีกรอบไว้ด้วยสีเดียวกัน) ทั้ง 4 ช่อง

ให้ยกไปใส่ตามสีเลยนะจ้ะ


หนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ที่บริษัทแจกมาให้

5. จากรูปของข้อ 4

นอกนั้นที่ หักลด ได้ มี
- คู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้)
- มีบุตร
- พ่อแม่อายุเกิน 60 ปี (ไม่มีรายได้)
- ทำประกันชีวิต
- ผ่อนบ้าน
-
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
-
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
จะกรอกในข้อ ค ทั้งหมด

จะมีแค่เงินบริจาคที่จะกรอกในข้อ ก (เราตี กรอบสีดำ ในรูปข้อ 4 ให้แล้ว)


ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะจ้ะ

6. * ช่อง ข "รายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น" จะเกี่ยวข้องกับเราแค่ข้อ 1 ข้อเดียว (สำหรับคนที่สะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิน 10,000.- คือ นำส่วนที่เกิน 10,000.- มากรอกตรงนี้)
7. เสร็จแล้วโปรแกรมจะสรุปภาษีว่าต้องจ่ายเพิ่ม หรือได้รับคืนอัตโนมัติ (ดูข้อ ก.15) แต่หากโปรแกรมขึ้นว่ามีเงินต้องจ่ายเพิ่ม ต่ำกว่า 1.- ก็ไม่ต้องชำระเขายกเว้นให้

8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "คำนวณภาษี"
มันจะมาหน้าให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของ 'ผู้จ่ายเงินได้'
นั่นก็คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ บริษัท นั่นเอง
ให้ดูจาก
หนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ที่บริษัทให้เรามานะจ้ะ (จากตัวอย่างนี้ ดูได้จากด้าน บนขวา ของเอกสาร นะจ้ะ)

หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้

9. พอกดตกลง มันจะไปหน้าให้ยืนยัน
ที่มุมล่างขวาจะมีคำร้องขอคืนภาษี

ก็ติ๊กไปว่าจะเอาคืนหรือไม่
แล้วก็กดยืนยัน

จบและ

เป็นไงบ้างอ่านแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า คอมเมนท์ตอบผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

สุดท้ายนี่น่าจะเป็นประโยชน์
1. หนังสือรับรอง ตามมาตรา 50 ทวิ ที่บริษัทออกให้ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ให้เก็บรักษาไว้ 3 ปี
เนื่องจาก กรม สรรพากร สามารถขอตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้
2. ลดหย่อนกองทุนประกันสังคม ได้สูงสุด 9,000 บาท
3. - ลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไม่เกิน 10,000 บาท
- ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 290,000 บาท เป็นเงินได้รับยกเว้นภาษี
4.
ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ลำดับ
ตั้งแต่ (บาท)
ถึง (บาท)
อัตราภาษี
1
0.00
100,000
0%
2
100,001
500,000
10%
3
500,001
1,000,000
20%
4
1,000,001
4,000,000
30%
5
4,000,001
1,000,000,000
37%
ขอบคุณ พี่นันท์, พี่เจี๊ยบ, พี่หนูแหม่ม, พี่ยอ แล้วก็พี่บอย

แก้ไขตามใจชอบ :: uisp :: dsin ::

ความคิดเห็น

ติดตามบล็อกบนเฟซบุ๊คเพจ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้ วิธีคิด แบบ เวทคณิต ( Vedic Mathematics example )

จากที่สงสัยเรื่อง ลูกคิด ของ จินตคณิต ที่ลองไปค้นดู
ปรากฎว่า เจอ เวทคณิต ซึ่งเขาบอกว่า อยู่ในคัมภีร์พระเวท

ลองอ่านดูแล้ว รู้สึกว่าฝึกสมอง ก็ทำให้คิดเลขเร็วดี
เลยสรุปมาให้ ตามนี้

Tutorial 1

การลบเลข
ALL FROM 9 AND THE LAST FROM 10
ทุกตัวลบจาก 9 และตัวสุดท้ายลบจาก 10

เช่น 1000 - 357 = 643
10,000 - 1,049 = 8951

ถ้า 1,000 - 83 ให้มองว่ามี 0 อยู่ข้างหน้า
เป็น
1,000 - 083 = 917

ฝึกบ่อยๆ ก็คล่อง แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย
ลองทำดูสิ
1) 1000 - 777 =
2) 1000 - 283 =
3) 1000 - 505 =
4) 10,000 - 2345 =
5) 10,000 - 9876 =
6) 10,000 - 1011 =
7) 100 - 57 =
8) 1000 - 57 =
9) 10,000 - 321 =
10) 10,000 - 38 =

3,000 - 467 ก็ทำเหมือนกัน โดยลบตัวแรกสุดของ 3,000 ไป 1
จากนั้นก็ทำเหมือนเดิม จะได้ว่า 3,000 - 467 = 2,533

Tutorial 2
VERTICALLY AND CROSSWISE สำหรับตัวเลขที่น้อยกว่าฐานนิดหน่อย

ลอง 88x98

88 น้อยกว่า 100 อยู่ 12
98 น้อยกว่า 100 อยู่ 2
12x2 = 24
88-2 หรือ 98-12 ได้ 86
ดังนั้นตอบ 8,624

ดูอีกตัวอย่าง
หรือ

ลองทำนี่ดู
1) 87 x 98 =
2) 88 x 97 =
3) 77 x 98 =
4) 93 x 96 =
5) 94 x 9…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง ) + วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

คำเตือน เอ็นทรีนี้รูปเยอะมากกกก ควรปิดบิตก่อนดู

ผ่างๆๆ ท่านสามารถรับชมเอนทรีนี้ผ่าน url http://tinyurl.com/goldenMount ได้ด้วย

วันนี้ตั้งใจไปวัดอรุณฯ

เดินทางทางน้ำเหมือนเดิม

แต่คราวนี้นั่งเรือ ธงสีฟ้า ( คราวก่อน นั่งเรือ ธงสีส้ม )

พอถึงท่าสาทร เขาบอกว่า ให้ลงลำที่จอดอยู่ได้เลย เก็บตังในเรือ

ก็ งงๆ เดินลงไป

เหมือนเดิมครับ

ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน
พอเรือออกสักพัก มีไกด์ มาบรรยาย

อ้าว กรำ

ขึ้นผิดเรือรึเปล่า

นี่มันเรือท่องเที่ยว 150 บาท ไม่ใช่เร๊อะ

กะลังอึ้งๆอยู่

แต่พอไกด์พูดไปสักพัก ก็เลยรู้ว่า 150 บาท มันราคาเหมาวัน

แล้วก็ได้ความรู้ของท่าเรือ แล้วก็สองข้างทาง
เรือธงฟ้านี่มันไปสุดที่ท่าพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะ แล้วก็กลับ

ตอนไปมีสาวคนนึง ถามว่า จะไปวัดสระเกศ ไปทางไหน

ถ้าฟังไม่ผิด คนเก็บตังบนเรือ บอกว่า ท่ามหาราช

จากนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้ ไม่ได้ยินแล้วล่ะ
เรือธงฟ้า มันใหญ่กว่า น่าหวาดเสียวน้อยกว่า น้ำกระเด็นน้อยกว่า แพงกว่า เรือธงสีส้ม

คราวนี้รู้และ นั่งริมฝั่งธน ได้มาหลายรูปเหมือนกัน แต่วันนี…

มองแต่แง่ดีเถิด --- พุทธทาส

วันนี้กลับแท็กซี่ ตรงด้านข้างคนขับด้านหน้า เขาแปะ มงคลชีวิต 38 ประการ
ส่วนด้านหลัง เจอป้ายติดไว้ที่กระจกด้านข้าง ตรงที่นั่งพอดี


เป็นคำสอนของ พุทธทาส

อันที่จริง เคยอ่านผ่านตามาบ้าง แต่มิได้มีสมาธิอ่านอย่างตั้งใจ และ อ่านจนจบ เหมือนตอนนั่งอยู่บนแท็กซี่นี้

เตือนสติได้ดีทีเดียว ณ จ๊ะ


อันคำสอนของพระพุทธทาส เคยเห็นในร้านหนังสือ เป็นพินัยกรรม
เป็็นพินัยกรรม เท่าที่นึกได้

คำว่า เท่าที่นึกได้ ท่านใช้ลายมือท่านเขียนด้วย คลาสลิคมากๆ

ไว้ว่างๆ จะหาโอกาสลองมาอ่านดูบ้าง

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - เที่ยวเชียงรายด้วยตัวเอง โดยไม่มีรถ เช่ารถก็ไม่ได้เช่าน้ะจ้ะ นั่งรถสาธารณะล้วนๆแจร้ ตอนแรก วางแผนเที่ยว

เชียงราย ม่วนใจ๋
ยอมรับเลยว่า หาข้อมูลค่อนข้างยาก
กระทู้รีวิว ใน pantip ที่บอกไม่มีรถไป คือ ไม่มีรถส่วนตัวไป สุดท้ายก้อไปเช่ารถขับกันหมด
สุดท้ายเลาก็ไปผจญภัยมาจนได้ นี่คือตอนแรกซีรี่ส์เชียงรายของเราน้ะจ้ะ 
กล่าวถึงว่า จะไปไหนบ้าง และ วิธีเดินทางในตัวเมืองเชียงราย และ ออกนอกเมืองเชียงรายไปยังที่เที่ยวยังไง


0) ตั๋ว 0 บาท
จริงๆ ทริปนี้จับพัดจับผลู ดันกด ตั๋ว 0 บาท ได้ของ VietJet ซึ่งเขาเพิ่งเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงราย เลยมีโปรโมชั่นนี้ออกมา

จริงๆ บอกว่า 0 บาท แต่มันมีค่าภาษีสนามบิน ค่าอื่นๆ อีก รวมแล้วไปกลับ 508 บาทน้ะจ้ะ
( ภาษีสนามบิน 100 THB, PMT Fee 77 THB, Admin Fee Domestic Thai 77 THB รวมสองขา 508 บาท รวม VAT เป็น 529.56 บาท )
เวลาค่อนข้างโอเคนะ มีคนเคยบอกว่า low cost เวลาไม่ค่อยโอเค แต่เลาว่าเวลานี่โอเคเลย
ขาไป 06.30 สนามบินสุวรรณภูมิ - 07.55 สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ขากลับ 15.15 สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย - 16.45 สนามบินสุวรรณภูมิ
ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) จย้ะ ไม่ใช่สนามบินดอนเมือง
มีคนบอกว่าให้สังเกตรหัสถ้า BKK คือ สนามบินสุวรรณภูมิ อย่าไปผิดสนามบินเชียว

ขอบคุณ ตั๋ว 0 บาท …

ลองดูหนัง Midnight in Paris คืนบ่มรักที่ปารีส ( 2011 )

วันก่อนมีคนโพสเรื่อง Midnight in Paris ก็เลยไปหามาดูสักหน่อย

ต้องยอมรับจริงๆ ว่า แรงดึงดูดเดียว ที่อยากดูเรื่องนี้ คือ ภาพวาด ของ Vincent Van Gogh บนท้องฟ้าของโปสเตอร์นั่นเองแจ้


Starry Night (interactive animation) from Petros Vrellis on Vimeo.

เท่าที่จับได้ หนังให้ข้อคิด อยู่สองเรื่อง
ซึ่งหลังจากนี้จะสปอยแล้วน้ะจ้ะ ถ้าไม่อยากเสียอรรถรสในการดูหนังก็อ่านข้ามไปเบยแจ้

Happiness is here and now อันนี้สอดคล้องกับนิกายเซน ซึ่งเราเองเคยฟังคำสอนของ  พระติช นัท ฮันห์ จากหมู่บ้านพลัม จากสารคดีของคุณ สุทธิชัยหยุ่น  ซึ่งมีหนึ่งประโยคที่ชอบมาก Quote มาให้อ่านกันน้ะจ้ะ 
"But when our soul begins to look for happiness in some future experiences, happiness becomes unattainable; because Happiness is here and now"  
สวยงามจนไม่กล้าแปลเป็นภาษาไทยเบยแจ้ 
กลับมาที่ตัวหนังเรื่องนี้ดีกว่า

หนังเรื่องนี้ ตอกย้ำ ในมุมที่ต่างออกไป

คือ ตัวพระเอก เป็นคนที่หลงใหล ยุครุ่งเรือง ในอดีต จนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงยุคสมัยนั้น ( ในชีวิตจริง มีคนแบบนี้ด้วยหรอว่ะ ? )

ซึ่งเขากลับพบว่า คนที่อยู่ในยุครุ่งเรืองในอดีต…

เรื่องเล่า สาวไซท์ไลน์

(10:26:24 PM) ...: hi hottie!
(10:26:31 PM) กู: hi
(10:26:40 PM) ...: :-) hi sweetie
(10:27:40 PM) กู: :)
(10:27:47 PM) ...: i hope you want to chat with a horny girl today... ;-)
(10:28:18 PM) กู: I chat with them every day.
(10:28:23 PM) ...: i am a little busy right now, just got a new laptop trying to set my cam up..
(10:28:41 PM) กู: great
(10:28:48 PM) ...: i have a fetish for being on camera ;)
(10:29:07 PM) กู: oh, that's not my style though
(10:29:13 PM) ...: you can watch my webcam but you're not a kid right??
(10:29:40 PM) กู: I am only 6 years old only.
(10:29:47 PM) ...: k ..well im gonna show you ..k?
(10:30:13 PM) กู: What will you show to 6 years old child ?
(10:30:19 PM) ...: http://someurl go there and my video will load, just click the yellow JOIN FREE button at the top of the page, its 100% free to join you only need a credit card to verify that you are over 18 ;p
(10:30:47 PM) กู: I don't know what to do with the link
(10:30:52 PM) กู: can i ask my mom ?
(10:30:55 PM) …

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดระฆังโฆสิตาราม

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับจากที่ คราวก่อน ไปวัดอรุณฯ เขามีให้ล่องเรือไปวัดระฆัง เลยเดาๆ ได้ว่า วัดอยู่ไม่ไกล

ประกอบกับได้ยินเรื่องของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มานานวันนี้เลยลองไปสักหน่อย

นั่งเรือธงสีสัม ( 13 บาทตลอดสาย ) ไปลงท่าช้าง

มองจากท่าช้าง ตรงกลาง เป็น สมาคม พุทธศาสนา อะไรซักอย่างทางซ้ายของรูป คือ พระอุโบสถ วัดระฆัง
แล้วนั่งเรือข้ามฟาก ( 3 บาท ) ไปท่าวัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
นกเยอะมาก ปลาก็เยอะ

แบบว่า เขามีขายอาหารสำหรับเลี้ยงปลา ( แต่แอบได้ยินคนซื้อบ่นว่าขนมปังขึ้นรา - -! )


ปลาเยอะกว่าที่วัดยานนาวาอีก ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น
คราวนี้เราไป มันเปิดแค่อุโบสถ วิหาร แล้วก็ หอไตร แหะ ไอตรง กรอบสีส้มเข้มๆ ซ่อมอยู่


แผนที่วัดระฆังท่าวัดระฆัง ( แม่น้ำเจ้าพระยา ) อยู่ด้านล่าง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
หรือ ดูต้นฉบับที่ เวปไซท์วัดระฆัง
ไปถึงก็เดินดูรอบๆ พระอุโบสถ คนเยอะเหมือนกันนะ

พระเจดีย์
พระเจดีย์ อีก 2 องค์
couple ?
พระปรางค์
สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น ยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
แล้ว…

As the God will (2014) เกมเทวดาฆ่าไม่เลี้ยง

วันก่อนเหลือบไปเห็นพี่ที่รู้จักโดนแท็กในคอมเมนท์ของเพจที่แชร์บางตอนของหนังเลยแวะเข้าไปดู
เพจแชร์ไว้แค่ 8.21 นาที หนังเลือดสาดมาก มีหักมุมตลอดเบย


ไปอ่านคอมเมนท์มีคนบอกว่า เป็นหนังญี่ปุ่นที่ฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผล

ด้วยความสงสัยเพราะว่า คลิปมันแค่ 8.21 นาทีนี่ มันคืออะไรกัน(วะ)
พอ google ไปดูเป็นหนังตั้งแต่ปี 2014 ตัวหนังจริงๆ ยาวเกือบสองชั่วโมง สงสัยว่าหลังจาก 8.21 นาทีนั่นมันจะมีอะไรต่อ เลยนั่งดูจนจบ

พบว่าส่วนที่มีเหตุผลอยู่แผ่นสองแหะ

เนื้อหาน่าสนใจ แม้ว่าจะเป็นหนังปี 2014
ความดีงามของ CG ห่วยๆ ของหนังโบราณคือ จะลดความสยดสยองของหนังลงไปได้เยอะ
หนังพวกนี้อย่าทำ CG ดีๆ เชียวนะมรึง
บวกกับเรื่องนี้มีการใส่แฟนตาซีเล็กๆมาให้ ตรงเลือดตอนแรกๆ จะเป็นเม็ดๆ ทำให้ลดความน่ากลัวลงไปได้บ้าง (หรอวะ)

อุปทานเอาเองว่าน่าจะ คล้ายๆ Battle Royale ที่ตั้งใจจะดูตั้งนานแล้ว แต่ก้อยังไม่ได้ดูสักที

พบว่า หนังเรื่องนี้มันทำมาจากหนังสือการ์ตูน และ ในหนังสือการ์ตูนมีตอนต่อจากในหนังนั้นไปอีก
หนังญี่ปุ่นที่ทำจากหนังสือการ์ตูนนี่ เนื้อเรื่องส่วนมากมักจะดีงามเสมอ
เริ่มอยากอ่านบ้างแล้ว เดี๋ยวไว้ว่างๆ ไปหามาอ่าน

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector
เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกม…