วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix

กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector

เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกมาใช้งาน

Add : VctA + VctB
Subtract : VctA - VctB
Multiply with scalar : VctA x 3 หรือ 3 x VctA
Inner Product : VctA Dot VctB
Outer Product : VctA x VctB
Absolute Value ( sqrt(a2+b2+c2) ) : Abs VctA
θ : directly calculate from
Tips
ถ้าอยากให้มันแสดงเศษส่วนแทนทศนิยมให้กดปุ่ม "a b/c" ( กดอีกครั้งให้มันแสดงทศนิยมเหมือนเดิม )

อื่นๆ ดูได้จาก คู่มือ


หรือ ดาวน์โหลดจากเวปของ casio

ด้านล่าง ถ้าทำมือ จดไว้หน่อย กันลืม
Inverse Matrix
2x2
3x3
|A| = det(A)
ถ้า dimension > 3 ใช้ row operation ก็ง่ายดี

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...