วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

JDBC in session bean

ใน session bean ของเรา
นอกจาก
@PersistenceContext(unitName="pineapple-ejb")

เพิ่มนี่เข้าไป

@Resource(name="jdbc/__localDS")
javax.sql.DataSource dataSource;


ส่วนวิธีก็ประมาณนี้
Connection conn = dataSource.getConnection();
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement( "some SQL stuff" );

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...