วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

9 Sacred Places : Pay homage and make a wish. Join the 9 Sacred Places in Bangkok, Thailand ไหว้พระเสริมสิริมงคล 9 พระอารามหลวง

Wat Phra Kaeo
Wat Phra Kaeo

Wat Phra Kaeo

Motto: Endless Wealth and Prosperity
Offerings: 3 incense sticks
2 candles
and flowers

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )
คติ: เพื่อจิตใจสะอาด ดุจพระรัตนตรัย
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียน 1 เล่ม
ดอกไม้
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 1, 25, 44, 47, 53, 82, 91
ปอ. 59, 503, 3, 6, 32, 64, 65, 203, 123, 124, 80, 43

Wat Pho
Wat Pho

Wat Pho

Motto: Calmness is happiness
Offerings: 9 incense sticks
2 candles
11 pieces of gold foil

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
คติ: ร่มเย็นเป็นสุข
เครื่องสักการะ: ธูป 9 ดอก
เทียนคู่
ทองคำเปลว 11 แผ่น
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 1, 25, 44, 47, 53, 82, 91
ปอ. 59, 503, 3, 6, 32, 64, 65, 203, 123, 124, 80, 43

Wat Bawornniwet Vihan
Wat Bowornniwet Vihan ( pic from wiki )

Wat Bowornniwet Vihan

Motto: Reseive the good things in life
Offerings: 9 incense sticks
1 candle
3 lotus

วัดบวรนิเวศวิหาร
คติ: พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
เครื่องสักการะ: ธูป 9 ดอก
เทียน 1 เล่ม
ดอกบัว 3 ดอก
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 32, 33, 64, 65, 68

Wat Saket

Wat Saket

Motto: create auspicious vision
Offerings: 9 incense sticks
1 candle
3 lotus

วัดสระเกศ
คติ: เสริมสร้างความคิด อันเป็นสิริมงคล
เครื่องสักการะ: ธูป 9 ดอก
เทียน 1 เล่ม
ดอกบัว 3 ดอก
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 15, 7, 48, 508, 8

Wat Arun' title=

Wat Arun

Motto: Have a prosperous life
Offerings: 3 incense sticks
1 pair of candles

วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง )
คติ: ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียนคู่
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 57

Wat Suthat
Wat Suthat

Wat Suthat


Motto: Enlarge your visions and fascinate surround people
Offerings: 3 incense sticks
1 candle

วัดสุทัศนเทพวราราม
คติ: มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียน 1 เล่ม
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 12, 35, 42, 508

 Wat Chanasongkhram
Wat Chanasongkhram ( pic from wiki )

Wat Chanasongkhram

Motto: Conquer all obstacles
Offerings: 3 incense sticks
1 candle
1 lotus (for the principal Buddha Image in the chapel)
5 incense sticks
1 candle
1 lotus (for the image of Somdej Krom Praratchawang Baworn Maha Surasinghanat)

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
คติ: มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียน 1 เล่ม
ดอกบัว 1 ดอก ( สำหรับพระประธานในโบสถ์ )
ธูป 5 ดอก
เทียน 1 เล่ม
ดอกบัว 1 ดอก ( สำหรับ รูปเคารพ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท )
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 32, 33, 64, 65, 68

Wat Rakhang

Wat Rakhang

Motto: To be admired and loved
Offerings: 3 incense sticks
1 pair of candles
and gold foil

วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร
คติ: ชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนิยมชมชื่น
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียนคู่
ทองคำเปลว
สายรถเมล์ที่ผ่าน: สาย 57

Wat Kanlayanamit
Wat Kanlayanamit

Wat Kanlayanamit

Motto: Bon Voyage
Offerings: 3 incense sticks
1 pair of red candles
flowers
garland

วัด กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
คติ: เดินทางปลอดภัยดี
มีมิตรไมตรีที่ดี
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก
เทียนแดงคู่
ดอกไม้
พวงมาลัย
สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย 40, 149, 177, 57

9 Sacred Temples Map ( Bangkok, Thailand )
click at image to enlarge

The suitable time for the 9 Sacred places
is during 09.00-16.00 hrs daily.
For more convenience,
please take the public transportation
due to the limited parking area.
For more information,
please contact
TAT CALL CENTER : 1672 or
www.tat.or.th

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปสักการะ
09.00-16.00 น. ทุกวัน
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ควรเดินทางด้วยรถประจำทาง
หรือบริการขนส่งสาธารณะ
เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
TAT CALL CENTER : 1672
www.tat.or.th

ref: ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ตามใจชอบ : dsin.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...