วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

บ้านใจดี Universal Design

วันก่อนไปเดินงานสถาปนิก ที่เมืองทองธานี บังเอิญน้องทำอยู่บ้านใจดี เลยจัดใบปลิวมาซะหน่อย เห็นว่าเป็นประโยชน์ สำหรับ การออกแบบบ้านในอนาคต เลยขอเอามาจดเอาไว้ก่อน

บ้านที่ออกแบบตามแนวคิด Universal Design คือ สถานที่ที่ถูกออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมแและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการใช้สอยของสมาชิกทุกคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ หรือ บุคคลทั่วไป

เพราะ ... ทุกคนต้องเป็นผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2553 มีจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 11.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

เพราะ ... ทุกคนไม่อยากเป็นภาระต่อผู้อื่น
ปัจจุบัน มีผู้พิการร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด ทุกคนยังอยากจะทำอะไรได้ด้วยตนเองเหมือนคนทั่วไป

เพราะ ... ทุกคนต้องการโอกาสที่เท่าเทียมกัน
สิ่งอำนวยความสะดวก จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิต หรือ ทำกิจกรรมได้สะดวก

สรุปแนวคิดกว้างๆในการออกแบบจ้า


จริงๆ เขามี คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับ คนพิการ และคนทุกวัย แจกมาด้วย ของ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ในนั้นบอกละเอียดว่า บันไดต้องกี่ ซม เคาท์เตอร์ กี่ซม

ขอบคุณ สมาคมสถาปนิกสยาม / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) / สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...