วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

[ Plone ] ลง plone บน ubuntu linux

I have just download Plone 3.1.5.1 from the Plone download page.

I choose this one.

Get Plone for Linux/BSD/Unix (35MB)
Unified Installer - for Linux/BSD/OS X/UNIX/Solaris (compiles and installs Python, Zope and Plone plus dependencies for you)


And I follow what is written in a README file that is working pretty well.

This is what I did.

I install for a non super-user, in stand alone mode.
>> ./install.sh standalone


ตอนนี้อาจจะต้องลง g++ ก่อน

After installation, the system will inform the admin's password generated for you. For example,

Username: admin
Password: 1wX6Gdjq

and this is how I start Plone

>> $HOME/Plone-3.1/zinstance/bin/instance start


After starting Plone, I go to change the admin's password, to make it easier for me to remember.
I go to
http://localhost:8080/acl_users/users/manage_users

and change the password.

from the URL, I can guess that manage_users page is in menu "acl_users" ( from the left of the http://localhost:8080/manage 's page ) and after that in the menu "users"เราสามารถ new folder ได้

ซึ่งถ้าเป็น folder ชั้นบนสุด มันจะขึ้นเป็น แท็บด้านบนให้ด้วย

เรายังสามารถ new page ไว้เขียนโน่นนี่ได้


ซึ่งอะไรต่างๆที่เราเขียนลงไปใน page มันจะไปลง Object database ของ Plone
สะดวกมากๆเลยล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...