วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

OSS ( Open Source Software ) license

Open Source Software ≅ Free Software (ซอฟต์แวร์เสรี) ≠ Freeware
 • Right to Copy ใช้งาน
 • Right to Study ศึกษาการทำงาน
 • Right to Modify พัฒนา/ปรับเปลี่ยน/แก้ไข
 • Right to Redistribute แจกจ่าย หาผลประโยชน์
Freeware

มักจะใช้กับชุดของซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำได้ แต่ไม่สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้
ฟรีแวร์จะไม่ให้ซอร์สโค้ด ซึ่งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้จะ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี

Shareware

สามารถเผยแพร่ซ้ำซอฟต์แวร์นั้นๆ แต่ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นต่อจะต้องจ่ายค่าสัญญาอนุญาต

Public domain software ซอฟต์แวร์สาธารณะ

ไม่มีลิขสิทธิ์
ในบางกรณีโปรแกรมกระทำการ (Executable Program) สามารถอยู่ใน Public Domain โดยไม่มีซอร์สโค้ดให้ ซึ่งไม่จัดว่าเป็นซอฟต์แวร์เสรี เพราะซอฟต์แวร์เสรีต้องสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้

Copylefted software ( reciprocal license )

ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็น Copylefted software ถึงแม้จะมีการนำมาดัดแปลง ก็จะต้องใช้สัญญาที่ยังคงเป็นซอฟต์แวร์เสรีอยู่ ( เป็น non-permissive นั่นเอง ) เช่น GPL

permissive free software licence

- require advertising materials to credit the copyright holder. Licenses with an advertising clause include the 4-clause BSD license, the PHP License, and the OpenSSL License.

- permissive free software licenses without advertising clauses are the MIT License, the 3-clause BSD license, the Zlib License, and all versions of the Apache License except 1.0.

- do not allow derived works to add a restriction that says a redistributor cannot add more restrictions. The purpose of such clauses is to disallow redistribution using the GPL or similar copyleft licenses. There are many examples such as the CDDL and MPL.

Open Source Initiative (OSI)

Open Source Initiative (OSI) ซึ่งเป็นองค์กร ตรวจสอบความเป็นโอเพนซอร์สได้รวบรวมสัญญาอนุญาตแบบต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบ แล้วว่าเป็นโอเพนซอร์สจริงๆไว้ที่

http://www.opensource.org/licenses/

ตัวอย่างสัญญาอนุญาต
 • The GNU General Public License (GPL)
This license allows you to download the source code and make modifications or enhancements at no cost; but restricts the distribution of the software (as per GPL provisions). If you want to use, modify and distribute the software freely, the open source license mandates you to release the software under GPL.

[ http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php ]

[ ใช้ทางการค้าไม่ได้ ]
 • The GNU Library or "Lesser" Public License (LGPL)
แยกแยะชัดเจนระหว่างโปรแกรมกับไลบรารี ทำให้โปรแกรมกับไลบรารี นั้นมีสัญญาอนุญาตแยกออกจากกันได้
[ ใช้ทางการค้าไม่ได้ ]

เรื่องการเรียกเก็บเงินเพื่อการแจกจ่ายของ GNU http://www.gnu.org/philosophy/selling.html

 • The BSD license
ใช้ในการทางค้าและไม่ใช่ทางการค้า

เช่น PostgreSQL

ไม่ต้องเปิด source
 • The MIT license ตัวอย่างเช่น Expat, PuTTY, the Mono development platform class libraries, Ruby on Rails, Lua (from version 5.0 onwards), and the X Window System [ ดู License_terms ] [ MIT License is similar to the 3-clause "modified" BSD license, except that the BSD license contains a notice prohibiting the use of the name of the copyright holder in promotion ]
 • The Artistic license
 • The Mozilla Public License v. 1.0 (MPL)
การแจกจ่ายซอร์สโคดนั้นจะต้องให้สิทธิในการทำซ้ำ, แก้ไขหรือแจกจ่ายต่อๆไป

ส่วนการแจกจ่ายไบนารีโคดนั้น อนุญาตให้สามารถมีสัญญาอนุญาตแบบอื่นได้แล้วแต่ผู้แจกจ่าย แต่จะต้องแสดงให้ผู้รับได้ทราบอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างจากสัญญาอนุญาตเดิมและจะต้องให้ผู้รับสามารถรับ ซอร์สโคดได้ถ้าเขาต้องการ
 • The Qt Public License (QPL)
 • The IBM Public License
 • The MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)
 • The Ricoh Source Code Public License
 • The Python license (CNRI Python License)
 • The Python Software Foundation License
 • The zlib/libpng license
 • The Apache Software License
ต้องไม่ใช้ชื่อ Apache ในการโฆษณาก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
 • The Vovida Software License v. 1.0
 • The Sun Industry Standards Source License (SISSL)
 • The Intel Open Source License
 • The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
 • The Jabber Open Source License
 • The Nokia Open Source License (NOKOS License) Version 1.0a
 • The Sleepycat License
 • The Nethack License
 • The Common Public License
 • The Apple Public Source License
 • The X.Net License
 • The Sun Public License
 • The Effiel Forums License
 • The W3C License
 • The Motosoto License
 • The Open Group Test Suite License
 • The Zope Public License
 • The zlib/libpng License
 • The Academic Free License
 • The Attribution Assurance License
very useful link : Comparison of free software licenses from wiki

รายละเอียด
http://www.gnu.org/
http://www.opensource.org/
http://conferences.oreillynet.com/os2002/
http://www.slat.org/project/legal/GNU_GPL_Chinese
http://www.gnu.org/licenses/translations.zh.html


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ดูเพิ่มเติม wiki, kde


ตัวอย่าง OSS

OS
Linux

Web server
Apache

Mail
sendmail

DNS
Named

Network
Nagios ect

Editor
emacs

DBMS
PostgreSQL, MySQL

Proxy Server
Squid

Firewall
Firewall Builder, Shorewall, Guarddog

กระแสนิยมในต่างประเทศ
จีน
 • RedFlag : linux ประจำชาติ
ญี่ปุ่น
 • METI เริ่มโครงการทดลองใช้โอเพนซอร์สในสำนักงาน
 • Turbo Linux, Vine Linux, ...
 • บริษัท RedFlag ซอฟต์แวร์ ของจีน และบริษัทมิราเคิล ลินิกซ์ คอร์ป. จากญี่ปุ่น ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มลินุกซ์ โดยจะให้ชื่อลินุกซ์ นี้ว่า Asianux
เกาหลี
 • Hancom Linux (office suite in Sharp Zaurus)
ฟิลิปปินส์
 • Bayanihan Linux (based on RH 7.3)
 • ELGU-Electronic Local Government Unit (tax collection, real-estate property management, e-business)
เวียดนาม
 • RedHat Vietnam Edition (based on RH 7.1)
 • Vietkey Linux
ref : seree, somchai, markpeak

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...