วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

pixel art บน linux โดยใช้ gimp

ปรับตามนี้

pencil เลือกเป็น pixel (1x1 square) [ shortcut N ]

eraser เหมือนกัน เลือกเป็น pixel (1x1 square) [ shortcut shift+E ]

pallete ใช้ ColorMap เข้าใจว่าใช้ได้เฉพาะตอนที่อยู่ใน Indexed mode (GIF, PNG)
( วิธีเปลี่ยน mode คือ Image > Mode > Indexed .. )

วิธีเอา ColorMap ออกมาคือ กด ที่ลูกศรแล้วเลือก Add tab..

วิธีเพิ่มสีใน ColorMap คือ กดตรงเครื่องหมายบวก ( + )
ส่วนวิธี edit สีใน ColorMap คือ double click ที่สีนะ

shortcut ที่เป็นประโยชน์
X : สลับสี FG และ สี BG
+ : Zoom In
- : Zoom out

อันนี้ลองเล่นๆ
reference : eglug

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I will pass on your article introduced to my other friends, because really good!

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Can not think of a different culture, for some things, will also share the same view!

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

i think the archive you wirte is very good, but i think it will be better if you can say more..hehe,love your blog,,,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...