วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

rails ให้มันพ่น json ออกไป

ทำคล้ายๆ xml แหละ
def index
@courses = Course.find(:all)

respond_to do |format|
format.html # index.html.erb
format.xml { render :xml => @courses }
format.json { render :json => @courses } #
end
end


นอกจาก /courses, /courses/id, /courses/id.xml
เราก็จะสามารถ access /courses/id.json ได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...