วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - พระที่นั่งอนันตสมาคม Ananta Samakhom Throne Hall


พระที่นั่งอนันตสมาคม Ananta Samakhom Throne Hall

เมื่อวานได้มีโอกาสไป งานศิลป์แห่งแผ่นดิน ศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผลงานสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธีส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่นอนันตสมาคม 

เป็นงานแสดงสวยที่สุดเท่าที่เคยดูมา แค่ตัวพิพิธภัณฑ์เองก็สวยงามแล้ว #ReviewThailand #ReviewBangkok

 พระที่นั่งอนันตสมาคม -- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นในพื้นที่ของพระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์พระที่นั่งสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมอิตาเลียน พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญของชาติ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี และ รัฐพิธีต่างๆ ในพ.ศ.๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แห่งแผ่นดิน 

พระที่นั่งอนันตสมาคม ภายนอกดูอลังการจากหินอ่อนและหลังคาไล่สีแล้ว
ภายในดูยิ่งใหญ่กว่ามากนัก เพดานสูงโออ่า มีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานสวยงาม และ ยังมีงานประติมากรรมสไตล์ฝรั่งอีกด้วย บันไดวน

ภายในห้ามถ่ายรูปจย้ะ ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป ๑๕๐ บาท
ถ้ามีบัตรนักเรียนหรือ AIS มีลดราคา
แต่ถ้าชมแต่ภายนอกไม่เข้าไปข้างใน ฟรี
แต่เราแนะนำให้เข้าไป เพราะ ข้างในสวยมาก
ด้วยตัวอาคารเอง
สิ่งที่จัดแสดงก็อลังการมากเช่นกัน

เห็นว่า บางโรงเรียนมีจัดไปทัศนศึกษาด้วย ทำไมโรงเรียนเราไม่เคยพาไปฟร่ะ --*

ส่วนใหญ่เจอทัวร์จีน มีฝรั่งบ้างประปราย
ถ้าไม่ได้มากับไกด์ เขามีเครื่องคล้ายๆโทรสับ ไว้บรรยาย แค่กดเบิร์ที่แปะไว้ ก้อจะฟังเรื่องราวได้

 เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ Borommangalanusarani Pavilion
เรือนโถงยอดปราสาท ๙ ยอด ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทั้งหลังเป็นโลหะหล่อจากต้นแบบที่เป็นผลงานไม้แกะสลักของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลังและเป็นหลังแรกของประเทศไทย บริเวณลานรอบเรือนประดับประติมากรรมสำริดรูปช้าง เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ สร้างตามคติเรื่อง ไตรภูมิ ในวรรณคดีพระพุทธศาสนา มีสระน้ำ ๔ สระ เป็นสัญลักษณ์แทนสระอโนดาต ซึ่งตั้งอยู่สี่ทิศของเขาพระสุเมรุ ที่สระอโนดาตแต่ละทิศมีประติมากรรมรูปสัตว์ ๔ ชนิด คือ ช้าง ม้า โค และ สิงค์ ซึ่งในไตรภูมิกล่าวว่า เป็นทางไหลของน้ำจากสระอโนดาต สู่มหาสมุทร

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...