วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

installing new font into ubuntu

สั้นๆ น้ะจ้ะ

:/usr/share/fonts/truetype$ sudo mv '/media/1E030B2C562691FC/Documents and Settings/dsin/Desktop/VLADIMIR.TTF' .


$ sudo fc-cache
เพื่อกันไม่ให้ font มันหายไปหลังจาก restart เครื่องจ้า

ref: semicolon

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...