วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่าง environment variable ใน external tools ของ gedit

ตามนั้น เลือกใช้กันตามสะดวก

$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_URI = file:///mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/biblio.bib
$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME = biblio.bib
$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_SCHEME = file
$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH = /mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/biblio.bib
$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR = /mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX
$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE = text/x-bibtex
$GEDIT_DOCUMENTS_URI = file:///mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/thesis.tex file:///mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/ch2.tex file:///mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/biblio.bib # ตอนนี้ผมเปิดอยู่สามไฟล์ เลยได้มาสามอัน
$GEDIT_DOCUMENTS_PATH = /mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/thesis.tex /mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/ch2.tex /mnt/disk/AIT/Thesis/Phong-AIT-LaTeX/biblio.bib
$GEDIT_CURRENT_WORD = 2002
$GEDIT_CURRENT_LINE = year = 2002
$GEDIT_SELECTED_TEXT =
$GEDIT_CURRENT_LINE_NUMBER = 27

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...