วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Normal Distribution การแจกแจงปกติ

pdf

property
mean=mode=median

multivariate normal distribution


x1,...,xN : vector
is det of sigma
sigma is symmetric matrix covarience matrix ( positive semidefinite )
mu is mean vectorref : wiki

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...