วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

autorun.inf or autorun.ini : AutoPlay USB drive ( thumb drive ) in windows

Example
[AutoRun]
open=setup.exe
icon=setup.exe,0

Explanation

[AutoRun] or [autorun]

OPEN
i.e.
OPEN=setup.exe
OPEN=setup.exe param1
OPEN=catalog.pdf
OPEN=index.html

open=autorun.bat yourfoldername\malware.exe
in autorun.bat ...
@echo off
@start %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
@exit
ICON
ICON=setup.exe
ICON=icon.ico

LABEL
LABEL=My Web Project

วิธีแก้อื่นๆ สำหรับคนใช้ windows ดูได้จากเวป com-th

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...