วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552

how to set mail client ( i.e. outlook, thunderbird ) point to gmail

gmail
pop.gmail.com port 445
- SSL

smtp.gmail.com port 995
- Authentication required
- TSL ( ถ้า SSL จะไม่ได้ )hotmail
pop3.live.com port 995
- SSL

smtp.live.com port 25 or 587

- Authentication required
- SSL

ref : hotmail

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...