วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552

irc pidgin แสดงห้องภาษาไทย


ตามนั้น

ส่วน server ก็
irc.webmaster.com:6667
irc.au.ac.th:6667
irc.msn.com:6667
irc.thai.com:6667

สำหรับ windows vista
ใช้ windows-874 นะ

คำสั่ง
room


/list


/join [roomname]


/leave [roomname]


กระซิบ


/MSG [nick name] [message]


nickname

เปลี่ยนชื่อ

/nick [newname ห้ามมีตัวอักษร พิเศษ เช่น %,#,*,@]


จะ error ถ้า

nickname ....already in used

mode ห้องเป็น mode +d

IDENTIFY ชื่อ


/msg NickServ IDENTIFY [รหัสผ่าน]REGISTER NICKNAME/nickserv register [password] [email]


หลังจากนั้นก็ไปเช็คเมล แล้วก็


/nickserv verify XXXXXxXXxXXXXXXXxXXXX-XXXXXXXXX


หรือ หรือ หรือ


/msg nickserv register [รหัสผ่าน] [อีเมล์]


เช็คเมล แล้วจะได้ รหัสยืนยันมา


/msg nickserv comfirm [รหัสยืนยัน]


ไม่ให้คนอื่นใช้ชื่อที่เรา Register ไว้


/msg NickServ Set Kill ON


Kill เวลาชื่อค้าง หรือคนอื่นแย่งไปใช้


/msg nickserv GHOST [ชื่อ] [รหัสผ่าน]


ดูรายละเอียด คนอื่น


/msg NickServ INFO [ชื่อ]/WHOIS [ชื่อ]


จัดการห้อง
/msg ChanServ REGISTER #[ชื่อห้อง] [รหัสห้อง] [คำอธิบายห้อง]


ลบห้อง

/msg ChanServ DROP #[ชื่อห้อง]


ล็อกอินเป็น VOP : Voice operator

/msg ChanServ IDENTIFY #[ชื่อห้อง] [รหัสห้อง]


ถ้าห้องคุยที่มีการตั้ง mode : moderate (+m) ผู้เล่นไม่ได้รับ +v จะไม่สามารถพิมพ์ข้อความให้คนที่มี +v ในห้องเห็นข้อความนั้นได้

ตั้งคนเป็น SOP : Super Operator -- เราต้องล็อกอินเป็น VOP ก่อน

/msg ChanServ SOP #pirch ADD [ชื่อคน]


/msg ChanServ SOP #pirch DEL [ชื่อคน]


/msg ChanServ SOP #pirch WIPE


ตั้งคนเป็น AOP :
Auto Operator หรือ @อัตโนมัติ -- เราต้องเป็น VOP หรือ SOP ก่อน


/msg ChanServ AOP #pirch ADD [ชื่อคน]


/msg ChanServ AOP #pirch DEL [ชื่อคน]


/msg ChanServ AOP #pirch WIPE


เช็คว่า คนๆ นี้ได้ ACCESS เป็น VOP, SOP หรือ AOP

/msg ChanServ ACCESS #[ห้อง] [ชื่อคน]


แจก @

/msg ChanServ OP #[ห้อง] [ชื่อคน]


ปลด @

/msg ChanServ DEOP #[ห้อง] [ชื่อคน]


ปลด @ ทุกคนในห้อง

/msg ChanServ MKICK #[ห้อง]


Auto Kick เพิ่มเข้า Blacklist ของห้อง

/msg ChanServ AKICK #[ห้อง] add [ชื่อคน]


/msg ChanServ AKICK #[ห้อง] del acire@arpa.com


/msg ChanServ AKICK #[ห้อง] WIPE // ลบออกทุกคน


เชิญหรือดึงคนเข้าห้อง ใช้ในการที่เวลาเราถูกคนอื่นแบนจากห้องของเราๆ สามารถ Invite เราเข้าห้องได้ทั้งๆ ที่โดนแบน แต่ต้องมีสิทธิ์เป็น AOP อย่างต่ำในห้อง

/msg ChanServ Invite #[ห้อง] [ชื่อคน]


แก้ไขข้อมูลคำอธิบายห้อง (คนเวลาเข้าห้องจะเห็น)

/msg ChanServ SET #[ห้อง] DESC [คำอธิบายห้อง]


/msg ChanServ SET #[ห้อง] URL http://dsin.blogspot.com


ให้สิทธิ์ AOP หรือ SOP เปลี่ยน TOPIC เท่านั้น

/msg ChanServ SET #[ห้อง] TOPICLOCK         AOP


ต้อง IDENTIFY ชื่อก่อนไม่งั้นอด @

/msg ChanServ SET #[ห้อง] IDENT ON


MemoServ

/msg MemoServ SEND [ชื่อเพื่อน] [ข้อความ]


ส่งข้อความให้เฉพาะ SOP

/msg MemoServ SENDSOP #ห้อง ข้อความ


เช็คดูว่ามีข้อความอะไรใน List ของเราบ้าง (เหมือนเช็ค mail)


/msg MemoServ List


อ่านข้อความที่คนอื่นส่งหรือฝาก MemoServ มาหาเรา


/msg MemoServ READ 1 #1คือข้อความที่1


Mark ลบข้อความ


/msg MemoServ DEL 1


ยกเลิก Mark ลบข้อความ


/msg MemoServ UNDEL 1


ลบตัวที่ Mark ไว้


/msg MemoServ PURGE


โฆษณา

@ON  TEXT:*http*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick  กรุณาอย่าโฆษณาหน้าห้องนะครับ
@ON TEXT:*www*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick กรุณาอย่าโฆษณาหน้าห้องนะครับ


คำหยาบ

@ON  TEXT:*ไอ้*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ
@ON TEXT:*เสียว*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ
@ON TEXT:*กู*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ
@ON TEXT:*โว้ย*:#:/Kick # $nick |/Ban # $Nick |/Notice $nick กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ


สคริปดักคนที่เข้ามาในห้องที่เราอยู่

ON JOIN:#:/msg $nick \-3 10  #ห้องหาแฟน \-3 1 <== คลิ้กมาหาแฟนจริงใจสักคนนะคะ


สคริปดักคนที่ออกจากห้องที่เราอยู่

ON PART:#:/msg $nick \-3 10 #ห้องหาแฟน  \-3 1 <== คลิ้กมาหาแฟนจริงใจสักคนนะคะ


สคริปดักคำพูดที่หน้าห้อง

ON  TEXT:*สวัสดี*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่  #ห้องหาแฟน
ON TEXT:*ว่าง*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่ #ห้องหาแฟน
ON TEXT:*เงียบ*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่ #ห้องหาแฟน
ON TEXT:*คุย*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่ #ห้องหาแฟน
ON TEXT:*เหงา*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่ #ห้องหาแฟน
ON TEXT:*เงียบ*:#:/msg $nick สวัสดีจ้า....ชื่ออะไรคะ..เราเอิร์นนะ..มาคุยกันที่ #ห้องหาแฟน


ดูรายละเอียดห้อง ว่าใครเป็น owner

/msg ChanServ INFO #[ห้อง]


กันเล่นสีหน้าห้อง

/mode  #ห้อง +cกันจอฟ้า

/umode  +pe


กันยิง

/set ctcp off


กันกระซิปฟลัด

/umode +m


ดูว่าเรามี @ ห้องไหนบ้าง

/ns listchans


ref : thaiirc, spoon_171, irc.in.th, thaiirc.in.th, bondsnet

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...