ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

EJB development ด้วย Glassfish Server -- Part 2 ( Create a project )

สร้าง project สำหรับ EJB module

สร้าง EJB project ชื่อว่า titan-ejb เลือก Target Runtime : Glassfish


คลิกขวาที่ Project

ติ๊ก JPA facet, และ configure JPA facet ให้ใช้ connection profile ที่สร้างไว้แล้ว


>>>>>>>>>>>>>>>>>>> วิธีสร้าง JPA Entity:

- คลิกขวาที่ Project Explorer
- New->Class ชื่อ com.titan.domain.Cabin
implement java.io.Serializable
[ Serializable คือ สามารถ convert class to String แล้วส่งไปที่ network ได้ ]

วิธีสร้าง implement class บน eclipse


มันก็จะสร้างฟังก์ชั่นโบ๋ๆ มาให้
package com.titan.domain;

import java.io.Serializable;

public class Cabin implements Serializable {

}


- Add the fields
static final long serialVersionUID = 1L;

private int id;
private String name;
private int deckLevel;
private int shipId;
private int bedCount;


- สร้าง getters and setters สำหรับ id, name, deckLevel, shipId, and bedCount.
[ ใน eclipse ง่ายมาก ไปที่ Source > Generate setters and getters ( หรือ คลิกขวาตรงที่เขียนโค้ด Source > Generate setters and getters ได้เหมือนกัน ) แล้วติ๊กเอาเลย ]

ใส่ @Entity annotation ที่ class และ @Id annotation ที่ id ( ไม่ต้องใส่ @GeneratedValue ที่นี่ )
[ มันก็จะ Error อ่ะนะ ก็คลิกขวา แล้ว ก็ import javax.persistence.Entity กับ javax.persistence.Id ซะ ( หรือ คลิกขวาที่เขียนโค้ด Source > Organize Import ก็ได้ ) ]

NOTE :
- Entity ต้องมี constructor ที่ไม่ส่ง parameter เสมอ ไม่งั้น deploy ไม่ผ่าน
- ถ้า attribute เรา ไม่ใช่ primitive type ต้องใส่ @Temporal เช่น

@Temporal(TemporalType.TIME)
private Date deliveryDate;

- ตัวอย่าง enum
 public enum BidStatus {
PENDING, ACCEPTED, REJECTED
}

@Enumerated
private BidStatus status;


เวลาใช้ก็ bid.setStatus(Bid.BidStatus.ACCEPTED);
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่


- สร้าง persistence.xml สำหรับ data source ไว้ใน META-INF
นี่บอกว่า ให้ drop table ทุกครั้งที่ redeploy

NOTE : name="titan" นี้จะต้องไปตรงกับ @PersistenceContext(unitName="titan") ใน TravelAgentRemote.java
<persistence-unit name="titan">
<jta-data-source>jdbc/__localDS</jta-data-source>
<properties>
<!-- Remove if you want to save the DB between redeploys -->
<property name="toplink.ddl-generation" value="drop-and-create-tables"/>
</properties>
</persistence-unit>

แล้วก็บอกให้มัน "Discover annotated classes automatically" มันจะได้หา class ที่เป็นโดเมนให้อัตโนมัติ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> วิธีสร้าง stateless "session bean" :
[ จริงๆ สร้างเป็น new > interface มาอันนึง แล้ว new > class มาอันนึงก็ได้ ]

ถ้ากด Next > มันจะใส่ MappedName ได้

มันจะสร้าง package com.titan.travelagent
ในนั้นจะมี
- Remote interface, Java interface class ชื่อ TravelAgentRemote.java

@Remote
public interface TravelAgentRemote {
public void createCabin( Cabin cabin ); //
public Cabin findCabin( int id ); //
}


- implementation, Java class ธรรมดา ชื่อ TravelAgent.java

NOTE : ejb/TravelAgentJNDI ต้องไปตรงกับ ใน client
@Stateless( mappedName="ejb/TravelAgentJNDI" )
public class TravelAgent implements TravelAgentRemote {
@PersistenceContext(unitName="titan") //
private EntityManager manager; //
public void createCabin( Cabin cabin ) { //
manager.persist( cabin ); //
} //
public Cabin findCabin( int pKey ) { //
return manager.find( Cabin.class, pKey );//
}//
}


ปล. บรรทัดที่ comment ไว้ก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะ แล้วก็ import โน่นนี่ให้ครบด้วย อย่าให้มัน error

สร้าง new project สำหรับ client ======================================
สำหรับ test new stateless session bean:

- สร้าง "Java project" ชื่อ titan-client
- เพิ่ม class Client ไว้ใน package com.titan.clients และใส่ client code ตามนี้:

public class Client {
public static void main(String[] args) {
try {
Context jndiContext = new InitialContext();
System.out.println( "Looking up ejb/TravelAgentJNDI" );
Object object = jndiContext.lookup( "ejb/TravelAgentJNDI" );
TravelAgentRemote travelAgent = (TravelAgentRemote)object;

Cabin cabin_1 = new Cabin( );
cabin_1.setId(1);
cabin_1.setName("Master Suite");
cabin_1.setDeckLevel(1);
cabin_1.setShipId(1);
cabin_1.setBedCount(3);
travelAgent.createCabin(cabin_1);

Cabin cabin_2 = travelAgent.findCabin(1);
System.out.println(cabin_2.getName( ));
System.out.println(cabin_2.getDeckLevel( ));
System.out.println(cabin_2.getShipId( ));
System.out.println(cabin_2.getBedCount( ));
} catch (javax.naming.NamingException ne){
ne.printStackTrace( );
}
}
}


ยัง error อยู่ ช่างมัน

- เพิ่ม project titan-ejb เป็น required project บน build path
มันจะทำให้ import จาก titan-ejb ได้

ทำตามนี้
Project -> properties


- เพิ่ม ~/glassfish/lib/appserv-rt.jar และ ~/glassfish/lib/javaee.jar เป็น External JARs

( บอก Java ว่าแม้รันใน standalone mode ต้องใช้ Java EE functionality (mainly JNDI)
, set up necessary deployment descriptors (mainly jndi.properties) ทำให้เราคุยกับ server JNDI ถูกตัวเพื่อ reference ไปยัง TravelAgent object )Deployment ==================================================

คลิกขวาที่ EJB project เลือก Export > EJB JAR file

destination : [your home]/glassfish/domains/domain1/autodeploy/titan.jar และติ๊ก "overwrite existing file"


NOTE : เลือก GlassFish v2 ด้วย ( รูปผิดๆ )


Error ของ Deployment จะอยู่ที่แท็บ Glassfish Log Viewer นะ ( ไม่ใช่ Console )

ถ้าได้อะไรประมาณ " This pool is not registered with the runtime environment "

กลับไปดู persistence.xml ว่า ไอ้เนี่ย


jdbc/__localDS
<jta-data-source>jdbc/__localDS</jta-data-source>

ที่มันชี้ไปที่ derby connection pool น่ะ มันชื่อตรงกันหรือเปล่าClient execution
คลิกขวาที่ Client class ใน Project Explorer

Run As -> Java Application


TIPS : วิธี debug JNDI

เข้าไป browse JNDI ดู โดย Application Server > JNDI Browsing

จะต้องมีอะไรทำนองนี้อยู่ ejb/TravelAgentJNDI

จัดการ database

วิธีแรก ใช้ Database Development perspective ของ Eclipse

คลิกขวา เลือก Edit ที่ table

เราสามารถ CRUD ได้


วิธีสอง command-line SQL

ใช้ ij Client ที่มากับ Derby


$ export DERBY_HOME="/home/mdailey/glassfish/javadb"
$ sh ~/glassfish/javadb/bin/ij
ij version 10.4
ij> connect 'jdbc:derby://localhost:1527/localDB';
ij> show tables;
...
APP |CABIN |
...
ij> select * from cabin;
...

Association ==================================================


จำไว้ว่า unidirectional ต้องใส่ (cascade={CascadeType.ALL}) เสมอ

ลองเพิ่ม class Phone ลงไปดิ๊
package com.titan.domain;

@Entity
public class Phone implements java.io.Serializable {
static final long serialVersionUID = 1L;
@Id @GeneratedValue
private int id;
private String number;
...

แล้วก็ Class Customer


package com.titan.domain;

@Entity
public class Customer implements java.io.Serializable {
static final long serialVersionUID = 1L;
@Id @GeneratedValue
private int id;
private String lastName;
private String firstName;
@OneToMany(cascade={CascadeType.ALL})
private Collection<Phone&ht; phoneNumbers = new ArrayList<Phone>();

นี่คือ one-to-many unidirectional relationship ( Phone class doesn't know about the Customer class )


ต่อไปให้ Add the getters and setters สำหรับ entities
แล้ว couple method ลง stateless session bean ของคุณซะ:


...
public int createCustomer();
public Collection <Phone> phoneNumbersForCust( int id );

และ implementations ใน bean class


...
public int createCustomer(Customer customer) {
manager.persist( customer );
return customer.getId();
}
public Collection<Phone> phoneNumbersForCust(int id) {
Customer customer = manager.find( Customer.class, id );
Collection<Phone> phoneList = customer.getPhoneNumbers();
// Ensure that the lazy-initialized collection is fetched
phoneList.size();
return phoneList;
}

ตอนนี้ client ของเรา, ให้สร้าง a detached Customer instance, add a Phone instance to it, make it persistent using createCustomer(), then fetch the phone numbers using phoneNumbersForCust()


ถ้ามัน error ประมาณว่า
Could not load class oracle.toplink.essentials.indirection.IndirectList
ให้ add toplink-essentials-agent.jar เข้าไปที่ client

ref : mdailey

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้ วิธีคิด แบบ เวทคณิต ( Vedic Mathematics example )

จากที่สงสัยเรื่อง ลูกคิด ของ จินตคณิต ที่ลองไปค้นดู
ปรากฎว่า เจอ เวทคณิต ซึ่งเขาบอกว่า อยู่ในคัมภีร์พระเวท

ลองอ่านดูแล้ว รู้สึกว่าฝึกสมอง ก็ทำให้คิดเลขเร็วดี
เลยสรุปมาให้ ตามนี้

Tutorial 1

การลบเลข
ALL FROM 9 AND THE LAST FROM 10
ทุกตัวลบจาก 9 และตัวสุดท้ายลบจาก 10

เช่น 1000 - 357 = 643
10,000 - 1,049 = 8951

ถ้า 1,000 - 83 ให้มองว่ามี 0 อยู่ข้างหน้า
เป็น
1,000 - 083 = 917

ฝึกบ่อยๆ ก็คล่อง แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย
ลองทำดูสิ
1) 1000 - 777 =
2) 1000 - 283 =
3) 1000 - 505 =
4) 10,000 - 2345 =
5) 10,000 - 9876 =
6) 10,000 - 1011 =
7) 100 - 57 =
8) 1000 - 57 =
9) 10,000 - 321 =
10) 10,000 - 38 =

3,000 - 467 ก็ทำเหมือนกัน โดยลบตัวแรกสุดของ 3,000 ไป 1
จากนั้นก็ทำเหมือนเดิม จะได้ว่า 3,000 - 467 = 2,533

Tutorial 2
VERTICALLY AND CROSSWISE สำหรับตัวเลขที่น้อยกว่าฐานนิดหน่อย

ลอง 88x98

88 น้อยกว่า 100 อยู่ 12
98 น้อยกว่า 100 อยู่ 2
12x2 = 24
88-2 หรือ 98-12 ได้ 86
ดังนั้นตอบ 8,624

ดูอีกตัวอย่าง
หรือ

ลองทำนี่ดู
1) 87 x 98 =
2) 88 x 97 =
3) 77 x 98 =
4) 93 x 96 =
5) 94 x 9…

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector
เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกม…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง ) + วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

คำเตือน เอ็นทรีนี้รูปเยอะมากกกก ควรปิดบิตก่อนดู

ผ่างๆๆ ท่านสามารถรับชมเอนทรีนี้ผ่าน url http://tinyurl.com/goldenMount ได้ด้วย

วันนี้ตั้งใจไปวัดอรุณฯ

เดินทางทางน้ำเหมือนเดิม

แต่คราวนี้นั่งเรือ ธงสีฟ้า ( คราวก่อน นั่งเรือ ธงสีส้ม )

พอถึงท่าสาทร เขาบอกว่า ให้ลงลำที่จอดอยู่ได้เลย เก็บตังในเรือ

ก็ งงๆ เดินลงไป

เหมือนเดิมครับ

ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน
พอเรือออกสักพัก มีไกด์ มาบรรยาย

อ้าว กรำ

ขึ้นผิดเรือรึเปล่า

นี่มันเรือท่องเที่ยว 150 บาท ไม่ใช่เร๊อะ

กะลังอึ้งๆอยู่

แต่พอไกด์พูดไปสักพัก ก็เลยรู้ว่า 150 บาท มันราคาเหมาวัน

แล้วก็ได้ความรู้ของท่าเรือ แล้วก็สองข้างทาง
เรือธงฟ้านี่มันไปสุดที่ท่าพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะ แล้วก็กลับ

ตอนไปมีสาวคนนึง ถามว่า จะไปวัดสระเกศ ไปทางไหน

ถ้าฟังไม่ผิด คนเก็บตังบนเรือ บอกว่า ท่ามหาราช

จากนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้ ไม่ได้ยินแล้วล่ะ
เรือธงฟ้า มันใหญ่กว่า น่าหวาดเสียวน้อยกว่า น้ำกระเด็นน้อยกว่า แพงกว่า เรือธงสีส้ม

คราวนี้รู้และ นั่งริมฝั่งธน ได้มาหลายรูปเหมือนกัน แต่วันนี…