วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

[ SQLDeveloper ] set locale

2 places that we can set

First place

....\sqldeveloper64-3.2.20.09.87-no-jre\sqldeveloper\sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf

AddVMOption -Duser.language=en
AddVMOption -Duser.country=US

Second place


Tools > Preferences
Database > NLS

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...