วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ db2 ] show tables exclude the system table

C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 select name,tbspace,creator from sysibm.systables where creator not in( 'SYSIBM','SYSCAT','SYSIBMADM') fetch first 300 row onlyJust note it out. as of now. naja.

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...