วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Basic C++ pointer concept example

int a,b;
int *c;
a=b=10;
c=&a;


&a =address of a นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...