วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Lotus Notes – An error occurred while opening a window…

Solution

kill task ntaskldr.exe

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...