วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

internally stored timestamp in DB2 and Oracle

01/01/2005 11:30:30.000000 in DB2.

Year Month Day Hour Minute Second Milliseconds
Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Value 2005 01 01 11 30 30 000000


01/01/2005 11:30:30.9999999999 in Oracle


Century Year Month Day Hour Minute Seconds Nanoseconds
Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Value 120 105 1 1 12 31 31 999999999


use only 10 bytes and 11 bytes

ref : devx

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...