วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ros boost 10.04

/usr/lib

$ sudo ln -s libboost_program_options.so libboost_program_options-mt.so.1.38.0
$ sudo ln -s libboost_regex-mt.so libboost_regex-mt.so.1.38.0
$ sudo ln -s libboost_system-mt.so libboost_system-mt.so.1.38.0
$ sudo ln -s libboost_filesystem-mt.so libboost_filesystem-mt.so.1.38.0
$ sudo ln -s libboost_signals-mt.so libboost_signals-mt.so.1.38.0
$ sudo ln -s libboost_thread-mt.so libboost_thread-mt.so.1.38.0

วิธีแก้ที่ดีกว่า คือ

https://code.ros.org/trac/wg-ros-pkg/ticket/4271

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...