วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

[ ubuntu ] flashplayer in chrome

$ locate libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so

$ cd /opt/google/chrome/

dsin@dsin-laptop:/opt/google/chrome$ mkdir plugin

dsin@dsin-laptop:/opt/google/chrome$ sudo ln -s /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so libflashplayer.so

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...