วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

How to write c++ connect to RS-232 on ubuntu linux

ลองอะไรโง่ๆ แบบ คุยกันเองดิ๊ ต่อ serial เข้า COM1 กับ COM2

$ cat /dev/ttyS0


$ echo "Hello" > /dev/ttyS1


จากนั้นมันก็ขึ้น

$ cat /dev/ttyS0
Hello


ได้ล่ะ

ต่อไปลอง USB to serial เราใช้ของ Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port ( วิธีดูคือ $ lsusb )
เช็คก่อนว่าแม่งอยู่ dev ไหน

$ tail -f /var/log/messages
Oct 23 21:39:00 dsin-laptop kernel: [ 8115.163551] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Oct 23 21:39:00 dsin-laptop kernel: [ 8115.163610] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Oct 23 21:42:16 dsin-laptop kernel: [ 8311.437150] usb 2-1: USB disconnect, address 8
Oct 23 22:04:04 dsin-laptop -- MARK --
Oct 23 22:24:04 dsin-laptop -- MARK --
Oct 23 22:44:04 dsin-laptop -- MARK --
Oct 23 22:51:13 dsin-laptop kernel: [12448.145053] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Oct 23 22:51:13 dsin-laptop kernel: [12448.307168] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 23 22:51:13 dsin-laptop kernel: [12448.312019] pl2303 5-1:1.0: pl2303 converter detected
Oct 23 22:51:13 dsin-laptop kernel: [12448.340174] usb 5-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0


You will see that it is connected via "ttyUSB0".

จากนั้นลอง USB คุยกับ COM1
$ cat /dev/ttyS0


$ echo "hello" > /dev/ttyUSB0
hello


เยี่ยม !!!

บน ubuntu มีโปรแกรมที่คล้ายๆ hyper terminal บน windows อยู่

ที่ฮิตๆ เห็นจะเป็น minicom

แต่ตัวที่ใช้ง่ายกว่า คือ gtkterm ที่มี GUI คล้ายๆ hyperterminal เลย

ref : sutian, serialHowTo, cisco

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...