วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

appengine self-signed certificate

เนื่องจาก cloudflared mode Full SSL สามารถใช้ self-signed ได้
ด้านล่างนี้เป็นวิธี signed น้ะจ้ะ

openssl genrsa -out yourdomain.com.key 1024
openssl req -new -key yourdomain.com.key -out yourdomain.com.csr
openssl x509 -req -days 365 -in yourdomain.com.csr -signkey yourdomain.com.key -out yourdomain.com.crt

NOTE : ตอนมันถาม Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) ให้ใส่ domain เราลงไป เช่น *.xxx.com เป็นต้น ไม่งั้นตอนอัพโหลดไปที่ google มันจะขึ้น domains error


ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...